DIGITAAL MAGAZINE

Onderneming & Ondernemer

Magazine
4 min

O&O: ontwikkeld met en voor ondernemers

België is een land van KMO’s en als bank hebben we het voorrecht dat we zeer veel inspirerende ondernemers tegenkomen. Met onze nieuwe Onderneming & Ondernemer (O&O)-aanpak willen we hen nog beter van dienst kunnen zijn. Het is een holistische aanpak waarbij er aandacht is voor zowel de onderneming (zakelijk vermogen) als de ondernemer (persoonlijk vermogen) en de wisselwerking tussen beide. Doel: een nog completere benadering van zaakvoerders van ondernemingen.

O&O: ontwikkeld met en voor ondernemers
“Goed luisteren geeft heel veel terug. Je kan mensen dan echt helpen en dát is de rol van de bank, ondernemers vooruit helpen.”
Joost Pieters, CCO

Onze eigen werkwijze onder de loep


Tijdens het ontwikkelen van deze nieuwe aanpak hebben we uitgebreid de tijd genomen om een strategie uit te denken, met ondernemers rond de tafel te gaan zitten om diepgaand inzicht te krijgen in wat hun verwachtingen zijn van een bank, hun uitdagingen onder de loep te nemen en elementen te toetsen, te verfijnen en aan te passen.

We geloven dat de vernieuwde strategie die hieruit voortgekomen is een grote meerwaarde biedt voor ondernemers. Joost Pieters, CCO bij ABN AMRO Private Banking België, over O&O: “Als bank hebben we steeds met ondernemers gewerkt, maar we gaan dit intensifiëren. Deze nieuwe aanpak is een gerichte aanpak.”

De 3 pijlers van O&O


Deze vernieuwde strategie steunt op de volgende drie pijlers:

  • het zakelijk vermogen in de onderneming,
  • het persoonlijke vermogen van de ondernemer,
  • de wisselwerking tussen de onderneming en de ondernemer.

Het is de symbiose tussen deze drie pijlers die onze aanpak uniek maakt. Dit maakt het mogelijk om de interactie tussen de onderneming en ondernemer op een optimale manier te structureren.

We vertrekken hierbij altijd vanuit de leefwereld van onze cliënt. We luisteren, denken mee, bouwen een vertrouwensband op en investeren zo in een duurzaam partnership: gelijkwaardig en met gedeeld belang. Niet alleen de ondernemer zelf, maar ook andere belangrijke stakeholders zoals bijvoorbeeld de accountant of de fiscalist.

Heldere rendementen


Deze transparante manier van werken wordt ondersteund door de O&O-scan, een begeleidende tool waarmee ABN AMRO het debat met de ondernemer uniek maakt. Met deze scan bieden we ondernemers een duidelijk en realistisch beeld van het netto rendement van hun investeringen binnen de onderneming ná belastingen. Zo krijgt u een idee van wat u écht overhoudt.

Het is een objectieve manier van werken die aansluit bij de transparantie die in al onze dienstverleningen en communicatie de hoofdrol speelt. Deze behoefte aan duidelijkheid is ook een van de dingen die naar boven kwam tijdens onze gesprekken met ondernemers. Door transparant te zijn over de rendementen weten ondernemers concreet waar ze aan toe zijn.

Marcel Kunnen, O&O-Expert bij ABN AMRO België, licht dit verder toe: “Deze doorgedreven transparantie is niet altijd de gemakkelijke weg, maar het is onderdeel van onze identiteit als bank. En daar blijven we altijd trouw aan. Het is daarom belangrijk om als bank te blijven investeren in mensen en middelen om die transparantie naar het hoogst mogelijke niveau te tillen.”

Duurzaamheid als fundament


Deze structurele overtuiging in het belang van transparantie sluit naadloos aan op een andere belangrijke kernwaarde van ABN AMRO: duurzaamheid. Duurzaamheid en transparantie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op het vlak van O&O komt dit voornamelijk tot uiting in de tijd die we investeren in het opbouwen van een duurzame relatie met elk van onze cliënten. We leren elke ondernemer kennen, krijgen meer inzicht in de business en de manier waarop hij/zij functioneert zodat we een advies op maat kunnen geven, afgestemd op hun situatie.

Maar hier stopt het niet: gedurende de hele relatie zullen we aandachtig blijven luisteren, vragen stellen, webinars organiseren en groepsgesprekken rond bepaalde thema’s inrichten zodat we te allen tijde op de hoogte blijven van wat er speelt onder onze cliënten. Zo kunnen we proactief meedenken en helpen om dromen voor de toekomst werkelijkheid te maken.

Joost Pieters: “Goed luisteren geeft heel veel terug. Je kan mensen dan echt helpen en dát is de rol van de bank, ondernemers vooruit helpen.”

Shape Created with Sketch.
Doorgedreven transparantie is niet altijd de gemakkelijke weg, maar het is onderdeel van onze identiteit als bank. En daar blijven we altijd trouw aan.
Shape Created with Sketch.

O&O in de praktijk


“Als ik een praktijkvoorbeeld mag geven van O&O dan denk ik direct aan een grote familiale onderneming in Vlaanderen”, zegt Marcel Kunnen. “De familie had ons om advies gevraagd over de beste manier om hun vermogen te beheren binnen een Belgische holdingstructuur. Tijdens de presentatie van ons op maat gemaakte voorstel informeerden we hen - in alle transparantie - over de potentiële impact van de vennootschapsbelasting op de rendementen.

Zo bleken onze rendementen “optisch” lager te liggen dan de gerapporteerde rendementen van twee andere banken die ook om advies gevraagd waren. Dit was geen gemakkelijke boodschap om te brengen, maar de ondernemende familie waardeerde onze transparantie. Aan de hand van deze realistische rendementen wisten zij namelijk écht waar zij aan toe waren en konden zij een weloverwogen beslissing nemen. Deze aanpak heeft geleid tot een verdere duurzame uitbouw van deze relatie.”

O&O: de blik vooruit


Door goed samen te werken met ondernemers hebben we tegelijk een aanpak ontwikkeld die aansluit bij de nieuwe generatie van ondernemers. De nadruk op een partnership tussen ondernemer en bank, vertrekkende vanuit een duurzame en holistische aanpak, spreekt deze generatie enorm aan.

Joost Pieters: “Deze nieuwe generatie van ondernemers wil hun bank, die ze als hun partner zien, begrijpen en challengen. Ze willen een gelijkwaardig partnership aangaan waardoor er tussen alle partijen een ondernemende dynamiek groeit. Dan pas ontstaat er een symbiose.”

Maar ook voor de vorige én de komende generatie van ondernemers hebben we oog. Door aandachtig naar de ondernemer te luisteren, met als doel die ondernemer vooruit te helpen.

De bouwstenen zijn gelegd voor deze nieuwe dienstverlening, de volgende stap is om dit verder uit te bouwen en, in nauwe samenwerking met ondernemers, te blijven ontwikkelen. De samenwerking met onze collega’s van Corporate & Institutional Banking is een extra troef die onze ondernemers hartelijk verwelkomen.

Joost Pieters Marcel Kunnen NL