DIGITAAL MAGAZINE

Onderneming & Ondernemer

Magazine
2 min

“Een persoonlijke service, op maat van onze specifieke situatie”

Bij ABN AMRO streven we ernaar onze zakelijke cliënten een service op maat te bieden, aangepast aan hun specifieke vragen en behoeften. Ook Lieven Danneels, co-eigenaar en co-CEO van het wereldwijd actieve technologiebedrijf Televic koos voor ABN AMRO als één van hun bancaire partners. Katrien De Waele, Executive Director Private Banking, Branch Manager Gent en relatieverantwoordelijke van Lieven Danneels en Televic legde hem enkele vragen voor.

“Een persoonlijke service, op maat van onze specifieke situatie”
“Als ondernemer moet ik kunnen rekenen op bancaire expertise om mee te denken met mijn bedrijf”
Lieven Danneels, CEO Televic

Katrien De Waele: Kunt u zich kort voorstellen en schetsen wat de core business van Televic is?

Lieven Danneels: “Ik ben samen met mijn business associé Thomas Verstraeten eigenaar en CEO van Televic. Televic is een technologiebedrijf. We ontwerpen en produceren gespecialiseerde communicatie- en informatiesystemen voor een aantal nichemarkten: de markten van healthcare, education, conferentiesystemen en railway. We zijn wereldwijd met 950 medewerkers, waarvan 300 in België en ongeveer 300 mensen in R&D. We zijn dus zeer technology driven.

Recent heeft de Europese investeringsmaatschappij Gimv een participatie genomen in ons bedrijf, maar onze meerderheid blijft behouden en we blijven CEO. Ons doel is duidelijk: de groei verder versnellen.”

Katrien De Waele: Wat verwacht u als ondernemer van uw bancaire partner/bank?

Lieven Danneels: “Als ondernemer moet ik kunnen rekenen op bancaire expertise om mee te denken met mijn bedrijf. We leven in een volatiele wereld, waarbij er soms geldnoden en soms cashoverschotten zijn. We werken ook in risicovolle omgevingen. Banken hebben specifieke knowhow om goed advies te geven gezien de complexe context waarbinnen we opereren. Daarnaast is het belangrijk om het volledige plaatje te kunnen zien. Bij een privéondernemer zit heel dikwijls het overgrote deel van het vermogen in het bedrijf. Het vraagt een holistische benadering om een financieel plan te ontwikkelen dat aansluit bij de verschillende aspecten van de ondernemer zijn vermogen, zakelijk én privé.”

Katrien De Waele: Hoe heeft ABN AMRO u kunnen verder helpen met uw zakelijk vermogen?

Lieven Danneels: “Zoals aangegeven, is een holistische benadering onmisbaar voor een kwaliteitsvolle opvolging. ABN AMRO helpt ons dan ook op twee vlakken: enerzijds een stuk privé, anderzijds met eventuele cashoverschotten in de firma. Uiteraard zonder daarbij uit het oog te verliezen dat die snel terug opvraagbaar moeten zijn als er nood aan is.”

Katrien De Waele: Wat zorgde ervoor dat ABN AMRO een goede match is met Televic?

Lieven Danneels: “Voor ons zit de grote meerwaarde van ABN AMRO in de zeer gepersonaliseerde service. Het gaat absoluut om een aanpak op maat waarbij er wordt meegedacht met onze specifieke situatie. Op vlak van Corporate Banking moet ik toegeven dat er nog groeipotentieel zit, maar aan wil en competentie ontbreekt het zeker niet.”

Katrien De Waele: Wat apprecieert u het meeste aan onze service voor ondernemers?

Lieven Danneels: “Zonder twijfel de personal touch en het nauw contact. Los van expertise zorgt dat voor het grote verschil.”

Katrien De Waele
Katrien De Waele
Executive Director Private Banking, Branch Manager Ghent