DIGITAAL MAGAZINE

Onderneming & Ondernemer

Magazine
4 min

Bedrijf verkocht? Tijd om uw estate planning te bekijken

Bij de verkoop van uw bedrijf komt heel wat kijken. Het is het uitgelezen moment om verschillende zaken opnieuw onder de loep te nemen. Denkt u ook aan uw estate planning?

Bedrijf verkocht? Tijd om uw estate planning te bekijken

Waar moet u aan denken bij het begrip ‘estate planning’?

Met estate planning verwijzen we naar zaken die betrekking hebben op schenken en erven. Maar we moeten ons daarbij niet beperken tot alleen schenkingen en uw testament. Ook uw eventuele huwelijkscontract is van belang. Sluit alles nog wel aan bij de nieuwe realiteit? Bij een grote verandering in uw leven, zoals de verkoop van uw bedrijf, is het aangewezen om eerder gemaakte plannen opnieuw te bekijken.

Is uw testament nog actueel?

Een testament maken, is een ingrijpende, belangrijke gebeurtenis. Veel mensen herinneren zich nog het moment waarop ze het testament ondertekend hebben bij de notaris. Alleen is daar ongemerkt zomaar 10 jaar aan voorbij gegaan ondertussen. Of zo loopt het althans toch vaak.

Het is dan ook een goed idee om te bekijken of het testament dat u toen opstelde nog aansluit bij uw huidige situatie. Dat geldt trouwens niet alleen in het geval van een verkoop van uw bedrijf. Ontwikkelingen in de wetgeving, uw vermogen en in uw familie kunnen zonder dat u daar bij heeft stilgestaan een grote invloed hebben uitgeoefend op uw idee van een optimale vermogensplanning.

Dat hoeft niet altijd te betekenen dat het testament direct aangepast moet worden. Maar uw testament even nakijken en naast de actuele situatie leggen, is zeker verstandig. Verlies ook de erfbelasting hierbij niet uit het oog.

Is uw huwelijkscontract nog relevant?

Ondernemers hebben vaak een huwelijkscontract om het vermogen van hun partner te beschermen tegen financiële rampspoed in de onderneming. Gelukkig blijft die financiële rampspoed vaak achterwege. Dan kan de situatie ontstaan dat er een ongelijke vermogensverdeling is gegroeid tussen u en uw partner. Is dat wel overeenkomstig uw oorspronkelijke bedoeling? Het is mogelijk om uw huwelijkscontract ‘tijdens de rit’ te wijzigen. Dat kan ook zijn ingegeven vanuit de wens om de erfbelasting voor uw partner en kinderen zo veel mogelijk te beperken. Durf opnieuw naar uw notaris te stappen voor een aanpassing aan de nieuwe, actuele situatie.

Heeft u al aan uw kinderen gedacht?

Heeft u een beeld van uw inkomens- en vermogensontwikkeling de komende jaren? En ziet uw financiële situatie er gunstig uit? Dan kan een schenking aan uw kinderen of een goed doel een idee zijn. Gaat het om meer dan iets extra’s toestoppen? Dan is het verstandig om bij meer zaken stil te staan dan alleen het overboeken van het bedrag naar het juiste rekeningnummer. U laat dan best ook de juiste documenten opmaken. Laat u adviseren en maak de keuzes die het best bij uw persoonlijke situatie aansluiten.

Heeft u al een zorgvolmacht?

In een zorgvolmacht legt u vast wie namens u moet handelen als u het zelf niet meer kunt. Het gaat hierbij voornamelijk over het beheer van uw vermogen. Ook de mogelijkheid tot schenken kan u voorzien. Het is aan te raden deze volmacht notarieel te laten opstellen, bovendien vereist de mogelijkheid tot schenken aan het handelen met betrekking tot onroerende goederen een notariële akte.

U kan ook in deze volmacht opnemen welke verzorging u wenst, in welke rusthuis u later wenst te verblijven…

Meer informatie?

Bij de verkoop van uw bedrijf kijkt u vooral graag vooruit. Het is echter een goed idee om ook eerder vastgelegde afspraken en plannen te (her)bekijken. Laat u adviseren en zorg voor een plan dat aansluit bij uw wensen en behoeften.

Wilt u uw vermogensplanning onder de loep nemen? Maak een afspraak met één van onze experts, ze luisteren graag naar uw verhaal.

Lara Hadjistratis
Lara Hadjistratis
Head of Wealth Solutions