2 min

Wietse van der Werf: Van scheepsmachinist naar Sea Ranger

De jongerenwerkloosheid én de vervuiling van de zee aanpakken: Wietse van der Werf had grote ambities met de oprichting van de Sea Ranger Service. Ondertussen staat de organisatie als een huis en blijven de ambities groeien. Wietse van der Werf legt hun doelen en aanpak uit tijdens de academische namiddag van ons event Tomorrow.

Samengevat

  • Wietse van der Werf spreekt tijdens ons ‘Tomorrow’-event op 18 november 2021.
Wietse van der Werf: Van scheepsmachinist naar Sea Ranger
Wietse van der Werf: Van scheepsmachinist naar Sea Ranger

Wietse van der Werf deinst als ondernemer niet terug voor uitdaging. Van jongs af aan toonde hij een passie voor de natuur en natuurbehoud. Een passie die ook daarna zijn carrière bleef tekenen.

Wietse van der Werf: “Ik heb enkele jaren in de VS gewoond en gewerkt. Tijdens die periode raakte ik geïnspireerd door het idee achter het Civilian Conservation Corps (CCC) dat opgericht werd door President Roosevelt. Tijdens De Grote Depressie sloeg hij erin om in 9 jaar tijd maar liefst 3 miljoen werkloze jongeren uit de steden te halen en hen in te zetten bij de aanleg van 800 nationale parken. Dat idee intrigeerde me: het combineren van twee problemen – jeugdwerkloosheid en natuurbehoud – in één oplossing.”

Natuurbehoud en werkloosheid

“Terwijl de oceaan verder vervuild raakt, is er een gebrek aan capaciteit om deze goed te beheren of te herstellen. Tegelijk kampt ook Rotterdam net zoals vele andere havensteden met een hoge werkloosheidsgraad onder de jongeren. Met de Sea Ranger Service wilde ik beide uitdagingen aanpakken.”

“De zee is vervuild, wordt overbevist en tegelijk is in vergelijking met vroeger ook de hele dynamiek veranderd. Er zijn windmolenparken, beschermde zeegebieden, zeewierboerderijen, scheepswrakken die als cultureel erfgoed bestemd worden… Dat vraagt heel wat extra taken die afwijken van het traditionele, klassieke maritiem takenpakket van vroeger."

"Daar komt bij dat maritiem natuurbehoud al lang niet meer iets is dat alleen geroepen wordt door activisten. Het is onderdeel geworden van het algemeen beleid, waardoor het ook bij ministeries op de agenda staat. We hebben met de Sea Ranger Service een zeilschip gebouwd en hebben zeilende werkplatformen. Zo kunnen we samenwerken met de overheid, onderzoeksorganisaties en commerciële bedrijven om hen bij te staan bij hun taken, met mensen en materiaal. Ondertussen kunnen we gelukkig voor onze werking rekenen op sterke partners uit de offshore en maritieme sector.”

Maritiem bootcamp

“Terwijl het maritieme takenpakket groeit, is er net een tekort aan arbeidskrachten. Ook dat willen we met de Sea Ranger Service aanpakken. Wij bieden een bootcamp aan waarbij jongeren door marine veteranen worden opgeleid. Het geeft de veteranen de kans hun kennis en ervaring te delen, terwijl we voor de jongeren de deur openen naar een job binnen de maritieme sector. Na hun bootcamp gaat ze een jaar lang met de Sea Ranger Service de zee op. Na dat jaar staan ze sterk voor hun volgende stappen op de arbeidsmarkt en zijn ze hopelijk even enthousiast over de maritieme sector als ik.”

“Ons doel? Tegen 2040 willen we 1 miljoen hectare aan biodiversiteit in de oceaan hersteld hebben en 20.000 jongeren een maritieme opleiding geven. Maar ik durf als ondernemer ambitieus zijn. Rotterdam is niet de enige havenstad met de uitdagingen van natuurbehoud en werkloosheid. Ik denk aan Oostende of Zeebrugge, maar ook aan Barcelona, Kaapstad, Shanghai… Denk er daarbij aan dat je ook lokaal de schepen laat bouwen en ondernemers betrekt… dan zie ik sociaal-economisch enorm veel kansen.”

Wietse van der Werf zou gastspreker zijn op Tomorrow, het exclusieve event van ABN AMRO Private Banking in het teken van duurzaam investeren op 18 november 2021. Jammer genoeg diende Tomorrow uitgesteld te worden tot voorjaar 2022 wegens de slechte coronacijfers. Hopelijk kunnen we Wietse van der Werf dan wel verwelkomen als gastspreker.

Meer info: https://nl.searangers.org/

Anoek Brekelmans
Senior Partnerships & Events Manager
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.