2 min

Update obligaties: wat doet de rente?

Waarom is de rente zo laag, terwijl de inflatie zo hoog is? Omdat inflatiecijfers achteraf worden berekend, terwijl de rente een blik op de toekomst biedt. Vervolgvraag: als de stijgende inflatie de rente slechts een beetje omhoogstuwt, denken beleggers dan dat de huidige inflatie snel verdwijnt?

Samengevat

  • VS: inflatieverwachting voor 5-jaarsperiode die over 5 jaar begint afgelopen weken gedaald
  • ABN AMRO houdt het op vier renteverhogingen in 2022
  • Fed verrast markten met mededeling dat ‘kwantitatieve verkrapping’ waarschijnlijk sneller begint en sneller zal verlopen
Update obligaties: wat doet de rente?
Update obligaties: wat doet de rente?

Het antwoord op die vraag is ‘ja en nee’. Er zijn verschillende rentes. Kijken we alleen naar Treasuries, dan zien we de korte rente (2 jaar) en de lange rente (10 jaar). Die 2-jaars rente is nauw verbonden met de beleidsrente van de centrale banken. De 10-jaars rente is gelijk aan de 2-jaars rente plus een aantal verwachtingen, waarvan de ontwikkeling van de toekomstige inflatie een belangrijke is.

Wat de inflatieverwachtingen betreft is er de laatste tijd iets opmerkelijks gaande: in de VS is de inflatieverwachting voor de 5-jaars periode die over 5 jaar vanaf nu begint (de welbekende ‘5-year 5-year forward inflation expectation’, waar de Fed vaak gebruik van maakt) de afgelopen weken juist gedaald. En dat kan maar voor een deel worden toegeschreven aan de verwachting dat president Biden’s Build Back Better Plan, dat als inflatoir wordt gezien, in omvang zal afnemen.

Het is niet zozeer dat beleggers niet bang zijn voor een snel oplopende inflatie. Maar beleggers lijken erop te vertrouwen dat de centrale banken die inflatie wel kunnen beteugelen. Het voorspellen van de rente heeft daarom op zich weinig te maken met de zorg over de historische inflatieontwikkeling als wel met het voorspellen van de reactie van de Fed en de ECB op de inflatie.

In dat opzicht is de recente draai van de Fed vooral belangrijk. De Amerikaanse centrale bank heeft het tijdpad voor de verkrapping van het ondersteunende beleid sterk naar voren gehaald. Het eerder zo verruimende beleid werd door de Fed in 2021 nog gerechtvaardigd vanuit de gedachte dat de inflatie van voorbijgaande aard zou zijn. De markt gaat inmiddels uit van drie á vier renteverhogingen dit jaar. Nog geen drie maanden geleden was dat er nog maar één. Bij ABN AMRO houden we het op vier renteverhogingen in 2022.

Beleggers geloven dat de Fed, door de rente op te schroeven, eventuele toekomstige inflatierisico’s kan ondervangen. De ophanden zijnde renteverhogingen tonen volgens beleggers ook aan dat de Fed bereid is om sterker in te grijpen mocht dat nodig zijn, vooral als de inflatie nog verder omhoog kruipt. Daarnaast heeft de Fed de markten verrast met de mededeling dat de ‘kwantitatieve verkrapping’ (waarbij de Fed de balans verkleint) zeer waarschijnlijk sneller begint en ook sneller zal verlopen dan eerder werd voorzien.

Eén van de cruciale vraagstukken voor 2022 en daarna is wat dit alles betekent voor de rente, voor de reële rente (de rente minus inflatie) en, misschien nog wel belangrijker, voor het kredietrisico van obligaties en voor andere risicovolle beleggingen. Als de reële rente stijgt, wordt lenen (gecorrigeerd voor inflatie) ook duurder.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.