1 min

Update obligaties: verrassing in 2021

Hoge inflatie is de grote verrassing van de herstelperiode na de coronapandemie in 2021. Daarin komt voor het einde van het jaar waarschijnlijk ook geen omslag meer. Ook centrale banken zijn hierdoor overvallen, en er worden nu vraagtekens gezet bij de geloofwaardigheid van die centrale banken.

Samengevat

  • Hoge inflatie grote verrassing van herstelperiode na corona in 2021
  • Vraagtekens bij geloofwaardigheid van centrale banken
Update obligaties: verrassing in 2021
Update obligaties: verrassing in 2021

De inflatieverwachtingen van obligatiebeleggers voor de lange termijn zijn gestegen van 1,5% begin september tot een piek van bijna 2% de afgelopen week. De ironie wil dat die bijna 2% nu net is wat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft, zij het niet om de verkeerde redenen. In plaats van victorie kraaien in de strijd tegen een te lage inflatie maken centrale banken zich er echt zorgen over dat de inflatie nog niet voorgoed terug is van weggeweest.

Het voorspellen van inflatie is lastig, maar we zijn het in grote lijnen met de analyse van de centrale banken eens dat de inflatie in de loop van 2022 snel weer zal afnemen. Onze inschatting van de inflatie in de komende 12 maanden ligt dan ook ruim 1% onder de marktverwachtingen. Dat maakt vooral inflatiegerelateerde obligaties bijzonder kwetsbaar. Het valt echter lastig te voorspellen wanneer de markten de boodschap doorkrijgen. Beleggers willen waarschijnlijk meer bewijs zien voordat ze ervan overtuigd raken dat de inflatie volgend jaar zal afnemen.

Ondertussen is de ECB gewend geraakt aan de omvang en flexibiliteit van het noodprogramma voor de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) dat volgend jaar afloopt. De ECB wil dan ook graag het reguliere opkoopprogramma voor obligaties aanpassen, zodat het meer in het verlengde van PEPP ligt. Naar verwachting valt het besluit hierover bij de vergadering van de ECB van december. Meer flexibiliteit bij het opkopen van obligaties zou vooral de overheden in de periferie van de eurozone ten goede komen, omdat de ECB daarmee de risicopremies (spreads) omlaag kan brengen.

Inzoomend op Italië: we schatten het politieke risico daar aanzienlijk lager in dan drie jaar geleden. De opkomst van een populistische regering maakte toen een vertrek van Italië uit de euro plotsklaps een echt gevaar. Maar veel van de Italiaanse ideeën die de markten op dat moment op hun grondvesten deden schudden (begrotingstekort laten oplopen, loslaten schuldcriteria EU, voor altijd staatsobligaties aan de ECB blijven verkopen) lijken inmiddels stevig ingeburgerd in Europa, mogelijk zelfs in Duitsland. Meer dan een verandering in Italië, zijn het de veranderingen in Europa die de perceptie over Italië hebben gewijzigd van ‘buitenstaander’ naar ‘Europese mainstream’. Het is dus niet vreemd dat de meeste populistische Italiaanse partijen zijn ‘overgelopen’ en zich nu achter de euro (en het Europese herstelfonds) scharen. De Italiaanse spreads lopen op en een instapmoment kan zich zeer wel gaan aandienen.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.