2 min

Update obligaties: Rente blijft onrustig

De rente op wereldwijde kortlopende staatsobligaties is de afgelopen maanden gestegen. Veel beleggers menen dat de inflatie niet van voorbijgaande aard is. De kortlopende termijnrente wijst op een mogelijke eerste verhoging van de beleidsrente in het eurogebied ergens eind 2022 of begin 2023.

Samengevat

  • Volgende inflatiecijfers
  • Rentemarkten blijven wisselvallig
  • Risicobereidheid neemt af
Update obligaties: Rente blijft onrustig
Update obligaties: Rente blijft onrustig

De ECB liet zich onlangs echter uit tegen deze sterke beweging, in tegenstelling tot andere centrale banken uit de geavanceerde economieën. In de VS rechtvaardigt het huidige economische klimaat niet alleen de (inmiddels aangekondigde) afbouw van schulden (‘tapering’), maar ook de renteverhogingen op basis van de huidige inflatiegegevens. De volgende inflatiecijfers worden op 10 november verwacht. Op basis van de huidige schattingen van analisten stijgt dat inflatiecijfer zelfs naar circa 5,8%. Uit de contracten voor geldmarktfutures kunnen dan ook ten minste twee Amerikaanse renteverhogingen tot december 2022 worden afgelezen. Tweejaars Amerikaans staatspapier (‘Treasuries’) beweegt op dit moment rond de 0,50% en geeft een vergelijkbaar signaal af.

Het langerlopende segment van de rentecurve geldt ook wel als een eerste indicator voor economische bedrijvigheid. Uit de vervlakking van dit segment, tussen 5- en 30-jaarspapier, blijkt dat niet alles in de Amerikaanse economie snor zit en dat de Federal Reserve (‘Fed’) mogelijk afstevent op een ernstige beleidsfout.

De markten lijken zich er op dit moment weinig van aan te trekken dat het startschot voor een monetaire verkrappingscyclus waarschijnlijk nog wat langer op zich laat wachten. Wij verwachten van de Fed pas een renteverhoging als de afbouw van het opkoopprogramma achter de rug is (op z’n vroegst in de tweede helft van 2022). En het is nog onduidelijk met hoeveel verve de Fed die verhogingen daarna doorvoert krap een paar maanden voor de tussentijdse verkiezingen (‘mid-terms’). Met het oog op de personele wijzigingen in de beleidscommissie van de Fed (FOMC) volgend jaar valt nog te bezien hoe stevig de Fed zich blijft opstellen. De rentemarkten blijven daardoor (ernstig) wisselvallig in de toekomst en de belegger moet nog tactischer worden (en mazzel hebben) en net het juiste moment kiezen.

In de eurozone liep het rendementsverschil (‘spread’) tussen tienjaars Italiaans en Duits overheidspapier na de meest recente ECB-persconferentie op met meer dan 30 basispunten. Dat renteverschil brak zelfs kort uit de bandbreedte van de afgelopen vijf maanden, omdat de obligatiemarkten de reikwijdte van de netto-aankopen door de ECB nog eens tegen het licht hielden. De aanleiding: mogelijke renteverhogingen kwamen dichterbij en de voorstanders van een stevige aanpak in de ECB-raad voelden zich gesteund door het inflatietempo.

Hoewel feestdagen in diverse Europese landen deze ontwikkeling versterkten, vormde het hierop volgende herstel onvoldoende compensatie voor de volledige stijging van het renteverschil. Het einde van het jaar staat bijna voor de deur (nog maar twee maanden) en een verder oplopen van het renteverschil kan niet worden uitgesloten. Dat komt ook omdat de vraag en aanbod en daarmee de risicobereidheid op de vastrentende markten in die periode doorgaans afneemt.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.