2 min

Update obligaties: lelijke risico-asymmetrie

Het economisch herstel na de pandemie heeft geleid tot de zeer gunstige ‘Goudlokje’-vooruitzichten, waarin economische groei samenging met lage inflatie. De twijfel over deze gunstige situatie voor de markten stijgt echter naarmate de groei vertraagt en de inflatie langer blijft hangen dan verwacht.

Samengevat

  • We delen met u onze wekelijkse update over de obligatiemarkten.
Update obligaties: lelijke risico-asymmetrie
Update obligaties: lelijke risico-asymmetrie

Inflatietwijfel is van het meeste belang voor de obligatiemarkten. Zelf zijn we van mening dat de opgetekende hoge inflatiecijfers in de VS en Europa tijdelijk zullen blijken en zullen wegtrekken naarmate de knelpunten worden opgelost die door de pandemie zijn veroorzaakt. Dat duurt echter al een stuk langer dan eerder voorzien. Voor de centrale banken mogelijk een stimulans om het zeer soepele monetaire beleid enigszins los te laten, ook al is in de meeste gevallen de officiële positie nog altijd dat de huidige inflatie toch echt van tijdelijke aard is. Met het oog op het sterke groeiherstel hebben veel centrale banken het omslagpunt al bereikt: zij kijken naar de afbouw (‘tapering’) van de obligatie-aankopen, een vorm van monetaire verkrapping.

De Amerikaanse Federal Reserve (‘Fed’) is een goed voorbeeld: die is klaar om te starten met tapering, mogelijk zelfs in een hoger tempo dan de markten verwachten. Ook de Bank of England laat doorschemeren dat renteverhogingen zich eerder dan verwacht kunnen aandienen en de centrale bank van Noorwegen was onlangs de eerste centrale bank uit de G10 (een groep rijke industriële landen) die na de pandemie de rente verhoogde. Het gevolg was dat de meeste obligatierentes de afgelopen week bleven stijgen.

De ECB lijkt daarentegen te willen vasthouden aan de gematigde opstelling. Als de inschatting van de ECB klopt dat de hogere inflatie een tijdelijk verschijnsel is, dan blijven de financiële voorwaarden in Europa soepel ondanks dat het noodprogramma voor de pandemie (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) begin volgend jaar eindigt. De reden is dat er dan nog altijd een omvangrijk programma voor de aankoop van activa doorloopt. De beleidsrente van de ECB blijft dan ook nog veel langer rond de -0,5% hangen.

Ondanks deze vooruitzichten zijn de rentes op Europese obligaties toch mee naar boven gezogen. Voor obligaties met een negatieve rente is dit jaar vooralsnog de lelijke kant van de risico-asymmetrie zichtbaar waarvoor we al een tijdje waarschuwen. Een obligatierente die niet beweegt verdient niets, zoals we vrijwel het hele jaar hebben gezien. En als die rentes dan toch bewegen, kunnen ze alleen maar omhoog. En dat leidt tot verliezen, zoals de ontwikkeling in september duidelijk heeft gemaakt. (De obligatierente beweegt in tegengestelde richting van de obligatiekoers.)

Wat de economische groei betreft is duidelijk dat de piek alweer voorbij is. Dat blijkt onder andere uit de dalende cijfers, zoals de index voor inkoopmanagers (PMI). Sommige beleggers worden hier nerveus van. De creditspreads zijn echter in grote lijnen ongewijzigd. Dat is redelijk, want de PMI-cijfers mogen dan dalen, ze wijzen nog altijd op positieve groei. Onze voorkeur blijft dan ook liggen bij kredietrisico boven duratie-risico.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.