1 min

Update obligaties: Kijken naar risico

We zagen deze week een verkoopgolf op de obligatiemarkten. De oorzaak was vooral de recente snelle toename van besmettingen met het coronavirus in de VS en de voortgaande tweede golf in Europa.

Samengevat

  • De spanningen in de financiële markten zorgen er in dit klimaat van lage rentes nog altijd voor dat er kapitaal richting risicovollere beleggingen stroomt.
  • Voorzichtigheid blijft verstandig.
Update obligaties: Kijken naar risico
Update obligaties: Kijken naar risico

Voor wat betreft het monetaire beleid denken we dat centrale banken snel zullen reageren (alleen niet nu) als de financiële omstandigheden sterker verkrappen. Centrale banken kunnen in de meeste economieën de bestaande steunaankoopprogramma’s uitbreiden en zo de economische groei ondersteunen. Door de tweede golf van het coronavirus laat een verder economisch herstel op zich wachten en wordt op kortere termijn een verdere verslechtering voorzien.

Gezien het Amerikaanse verkiezingsrisico (nog een paar dagen te gaan), de Brexit die eraan zit te komen, het ontbreken van zekerheid over de timing van een beschikbaar en goedgekeurd vaccin (begin tweede kwartaal of in de tweede helft van 2021) en een vroege afname van liquiditeit in de aanloop naar het einde van het jaar, kan een her-evaluatie van risicovolle beleggingen de markten in beweging brengen. De meeste ‘veilige’ staatsobligaties leveren op dit moment nul procent rendement op en bieden wellicht niet voldoende bescherming in het geval van een ‘risk-off’ scenario. We beginnen terughoudender te worden met bedrijfsobligaties van de laagste kredietkwaliteit (CCC) binnen het high-yield-segment en zoeken liever een stapje hoger op de kwaliteitsladder naar beleggingsmogelijkheden. We willen namelijk graag wanbetalingen vermijden waarvan we er meer verwachten de komende tijd, in ieder geval tot in de loop van het eerste halfjaar van 2021.

Als we verder kijken dan deze gebeurtenissen, lijkt het niettemin gerechtvaardigd om een gematigd positieve opstelling te handhaven. We blijven ons daarbij vooral richten op de ruimte voor een verdere versoepeling van het monetaire beleid. Naar het zich laat aanzien, zorgen de spanningen in de financiële markten er in dit klimaat van lage rentes nog altijd voor dat er kapitaal richting risicovollere beleggingen stroomt. Onze inschatting is dat de rente op toonaangevende staatsobligaties in grote lijnen gelinkt is (en blijft) met wat de centrale banken doen. Gezien de mogelijke hobbels op de weg is het wel verstandig dat beleggers enigszins voorzichtig zijn.

Roel Barnhoorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.