1 min

Update Obligaties - Flinke beweging in obligaties

De rente op tienjaars staatsobligaties in de VS (‘Treasuries’) daalde maandag 2 maart naar een dieptepunt van 0,90% (van 1,917%). Een dag later kondigde de Amerikaanse Fed, na de call met een aantal ministers van financiën en centrale bankiers, aan de rente met 50 basispunten te zullen verlagen.

Samengevat

  • Het coronavirus vormt een zich nog ontwikkelend risico voor de economische bedrijvigheid
  • Centrale banken grijpen in om grotere onrust op de financiële markten voor te zijn
  • De snelheid waarmee Amerikaanse Treasuries zijn gedaald, is uitzonderlijk
Update Obligaties - Flinke beweging in obligaties
Update Obligaties - Flinke beweging in obligaties

De preventieve stap kreeg navolging in Australië, Maleisië en later ook Canada. Centrale banken die nog armslag hebben, grijpen nu in om grotere onrust op de financiële markten voor te zijn. Fed-voorzitter Jay Powell wond er geen doekjes om: “Het coronavirus vormt een zich nog ontwikkelend risico voor de economische bedrijvigheid.”

Ook ABN AMRO heeft de economische prognoses de afgelopen week bijgesteld met het oog op de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Er worden verdere renteverlagingen door de Fed verwacht naar aanleiding van een nog zwakkere ontwikkeling van de wereldwijde economische groei in het eerste halfjaar en in mindere mate ook in het derde kwartaal. De verwachting is dat er een sterk herstel volgt in het vierde kwartaal van dit jaar en begin 2021. De VS weet naar verwachting de eerst jaarhelft een recessie net te omzeilen, gevolgd door een herstel in het tweede halfjaar.

Voor de eurozone als geheel zal de groei op de korte termijn onder druk komen te staan van het coronavirus. In combinatie met aanvullende fiscale stimuleringsmaatregelen compenseren de extra monetaire beleidsmaatregelen de economische schade die door het virus wordt veroorzaakt. De groeivooruitzichten voor het einde van het jaar en 2021 heeft ABN AMRO licht verhoogd.

De snelheid waarmee Amerikaanse Treasuries zijn gedaald, is uitzonderlijk. De daling van de afgelopen twee weken was de grootste sinds augustus 2011. Binnen die sterke koersrally (als de rente op obligaties daalt, gaan de koersen omhoog) nam de volatiliteit toe. In de daghandel voor tienjaars Treasuries werd de grootste bandbreedte genoteerd sinds de koersrally van oktober 2014.

Voor de obligatiebelegger gaat onze voorkeur nog altijd uit naar schuld uit opkomende markten (EMD) in harde valuta’s en investment-grade bedrijfsobligaties. Vermeden worden staatsobligaties uit de kern van de eurozone (vanwege het negatieve rendement). Ook high yield blijft uit de gratie.

Roel Barnhoorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.