2 min

Update obligaties: Fed blijft steunen

Beleidsmakers van de Fed lieten deze week weten dat zij zich sterk blijven richten op het aanjagen van de economie (accommoderend beleid). Vijftien van de zeventien beleidsmakers van de Fed voorzien dat belangrijke beleidsrentetarieven tot 2022 rond het nulpunt blijven.

Samengevat

  • Indicatoren voor liquiditeit en stress stabiliseren
  • Onze voorkeur gaat uit naar EMD in plaats van high yield.
Update obligaties: Fed blijft steunen
Update obligaties: Fed blijft steunen

De Fed zet verder de obligatieaankopen voort, op zijn minst in het huidige tempo van circa USD 80 miljard per maand voor Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) en USD 40 miljard per maand voor schuldpapier van overheidsinstellingen en mortgage-backed securities (MBS). De Fed riep de Amerikaanse overheid daarnaast op om meer te doen aan de begrotingskant. Omdat de Fed Treasuries opkoopt, is de financiering van aanvullende stimuleringsmaatregelen minder een probleem.

Verder heeft de Fed de economische verwachtingen bijgesteld. Er wordt nu voor dit jaar een daling van het reële bbp van 6,5% voorzien. Voor 2021 wordt een toename van 5% verwacht, gevolgd door een stijging van 3,5% in 2022. Verrassend is het dan ook niet dat de Fed tot 2022 geen beweging in de rente voorspelt.

Het lijkt erop dat de neuzen van de centrale banken in Japan, Europa en de VS allemaal dezelfde kant op staan, voor wat betreft hun streven om accommoderend beleid te voeren. Dat kan een bodem leggen onder de financiële markten en geeft meer zekerheid aan beleggers. Het gevolg is dat de indicatoren voor liquiditeit en stress verder normaliseren.

Dit alles vertalend naar obligatieportefeuilles: onder de huidige omstandigheden zou een allocatie naar high-yield obligaties en schulden uit de opkomende markten (emerging market debt; EMD) waarde kunnen toevoegen. Hier is wel een ‘maar’ op zijn plaats: vóór de uitbraak van het coronavirus lag het aantal wanbetalingen relatief laag. Daar kan verandering in komen, met name voor wat betreft high-yield obligaties. Onze voorkeur gaat daarom uit naar EMD in plaats van high yield.

Naarmate de markten weer aantrekken, kunnen overheden en ondernemingen die niet in moeilijkheden verkeren hun liquiditeitsbuffers verder opbouwen en hun verplichtingen voor een langere periode herfinancieren. Op deze manier kunnen balansrisico’s worden verlaagd. Dat houdt in dat het herfinancieringsrisico kan worden beperkt tot bedrijven die daadwerkelijk in de problemen zitten. Overheden van grotere opkomende landen zouden zelfs min of meer dezelfde opkoopprogramma’s kunnen uitvoeren als de ontwikkelde markten. Dit zou gunstig zijn voor EMD.

Roel Barnhoorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.