1 min

Update obligaties: een eigen koers

In zowel de VS als Europa is sprake van hoge inflatie, maar de centrale banken lijken de cijfers verschillend te duiden. Zal de Fed volgend jaar een heel andere monetaire koers varen dan de ECB?

Samengevat

  • Fed komt al in medio 2022 met de eerste renteverhoging
  • Eurozone: totale inflatie naar 4,9%, kerninflatie naar 2,6% - hoogste niveau sinds introductie euro
  • ECB-voorzitter Christine Lagarde: renteverhoging vóór 2023 zeer onwaarschijnlijk
Update obligaties: een eigen koers
Update obligaties: een eigen koers

In zijn toespraak voor de Senate Banking Committee stond Fed-voorzitter Jerome Powell onder meer stil bij het verhoogde inflatierisico. In dat kader gaf hij aan dat het gepast zou zijn voor de Fed om na te denken over een versnelde afbouw van de steunaankopen (tapering). Mochten de beleidsmakers van de Fed bij de eerstkomende vergadering besluiten het tempo van de afbouw op te voeren, dan kan het steunaankoopprogramma eind maart al zijn opgerold. We gaan er nu van uit dat de Fed al in medio 2022 met de eerste renteverhoging komt. Ook zal het tempo van de renteverhogingen waarschijnlijk hoger liggen dan we eerder dachten.

In de eurozone liep de totale inflatie op naar 4,9% in november. De kerninflatie noteerde 2,6%. Dat is het hoogste niveau sinds de introductie van de euro. De ECB blijft van mening dat dit inflatieniveau van voorbijgaande aard is, zoals Isabel Schnabel, lid van de Raad van Bestuur van de ECB, deze week bevestigde. Volgens haar is de piek van de inflatie mogelijk in november bereikt. Zodra de knelpunten aan de aanbodzijde zijn opgelost en de energieprijzen zijn gestabiliseerd, kan de inflatie weer terugkeren naar het streefdoel van rond de 2%, zo liet Schnabel weten.

De eerstvolgende ECB-bijeenkomst staat gepland voor 16 december. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de ECB dan actie onderneemt om de inflatie aan banden te leggen. Bovendien merkte ECB-voorzitter Christine Lagarde vorige week op dat een verandering in het monetaire beleid pas na anderhalf jaar effect op de inflatie heeft. Tegen die tijd is de inflatie naar verwachting alweer gedaald. Lagarde heeft bij herhaling verklaard dat een renteverhoging vóór 2023 zeer onwaarschijnlijk is.

Zelf denken wij ook dat de inflatie in de eurozone van voorbijgaande aard is. De ECB gaat waarschijnlijk nog wel even door met haar steunaankoopprogramma APP (Asset Purchase Programme). De centrale bank breidt dit mogelijk zelfs uit nadat het noodprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) in maart afloopt. Wordt het beleid van de ECB inderdaad anders dan dat van de Fed, dan kunnen we verwachten dat het renteverschil tussen de twee regio’s groter wordt.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.