11 min

TableTalks: 9 vragen aan Robin Bruninx (Encon)

Robin Bruninx is de oprichter van Encon, een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in duurzaamheidstrajecten. Ontdek waarom Bruninx duurzaamheid als een opbrengst ziet in plaats van als een kost.

Samengevat

  • We stellen Robin Bruninx 9 vragen over zijn visie op duurzaamheid.
TableTalks: 9 vragen aan Robin Bruninx (Encon)
TableTalks: 9 vragen aan Robin Bruninx (Encon)

Encon is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in duurzaamheidstrajecten voor bedrijven. Duurzaamheid biedt een interessante oplossing voor veel van de huidige bedrijfsuitdagingen. Op die manier biedt duurzaamheid de opportuniteit om een win-win situatie te creëren: wat goed is voor bedrijven is goed voor onze wereld.

Encon wil hier zijn steentje aan bijdragen door bedrijven en managers te laten zien hoe duurzaamheid de basis kan zijn van groei en hen inspireren om voor duurzame oplossingen te kiezen. De drijfveer van Encon is het realiseren van een maatschappelijke impact in combinatie met een financiële meerwaarde. Het is vanuit deze missie dat Encon ervan overtuigd is dat ze moeten groeien. Want hoe meer bedrijven ze kunnen begeleiden, hoe meer impact ze maken. In de komende vijf jaar willen ze de duurzame impact van de afgelopen 18 jaar daarom verdubbelen.

Shape Created with Sketch.
Veel mensen denken nog dat duurzaamheid duur is, maar dat is niet waar, het is een opbrengst en vergroot het comfort.
Shape Created with Sketch.

In totaal heeft Encon 65 mensen in dienst in België en 15 in Nederland. Het bedrijf focust op drie business units: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en duurzaamheid van gebouwen. Zo maken ze een volledige CO₂-analyse van bedrijven en brengen ze optimalisaties in kaart; helpen ze klanten om duurzame energie te produceren en om de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren met duurzaamheidscertificatie voor industriële gebouwen. Daarnaast hebben ze plannen voor het opzetten van een business unit rondom circulariteit.

Encon biedt klanten zo een breed scala aan oplossingen dat hen kan helpen in hun duurzaamheidstransitie. En uiteraard is Encon zelf ook een voorbeeld van sustainable business en het levend bewijs dat ecologie en economie hand in hand gaan.

Het zal u niet verbazen dat Robin Bruninx, oprichter en voorzitter van Encon, een grote passie voor hernieuwbare energie en duurzaamheid heeft. We stellen hem 9 vragen over zijn visie op duurzaamheid.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor u?

De industriële revoluties hebben ons veel voordelen gebracht, met een positieve welvaart tot gevolg. Maar er zijn ook nadelen: een van de belangrijkste negatieve gevolgen, de toegenomen CO₂-uitstoot, bestaat eigenlijk nog niet zo lang. Dit is iets dat zo’n 150 jaar geleden is begonnen en pijlsnel is gestegen.

Met de Green Deal is nu de ambitie gezet om tegen 2050 naar CO₂-neutraal te gaan. Dit betekent dat we een probleem dat zich in 150 jaar tijd ontwikkeld heeft, in 30 jaar moeten oplossen. Het is daarom essentieel dat we snel schakelen, om dit te kunnen realiseren is een mentaliteitsverandering noodzakelijk.

Ik zie het als onze missie om bij te dragen aan de oplossing van dit probleem. Daarom is duurzaamheid zo belangrijk voor ons. Het is een must om deze maatschappelijke impact te genereren.

Wat zijn volgens u de voordelen van duurzaam ondernemen?

Duurzaamheid laat bedrijven groeien op diverse manieren. Diverse bedrijven zien duurzaamheid als een kost, maar wij zien investeren in duurzaamheid als een grote opbrengst. In de eerste plaats maken besparingen op het vlak van energie middelen vrij voor andere investeringen.

Deze middelen kunnen vervolgens geïnvesteerd worden in projecten rond hernieuwbare energie. Dit levert op termijn ook weer extra middelen op, want dergelijke investeringen hebben over het algemeen goede rendementen.

Daarnaast hebben duurzame bedrijven een stapje voor op andere bedrijven in the war for talent. De generatie die nu afstudeert wilt werken voor een bedrijf met een purpose. Duurzame bedrijven kunnen hierdoor kiezen uit de meeste getalenteerde kandidaten en daardoor sneller en beter groeien.

Ten laatste geeft 80% van de consumenten aan dat ze een voorkeur hebben voor duurzame producten. Duurzaamheid verkoopt. Investeren in duurzaamheid doet dus ook uw omzet groeien. Steeds meer klanten leggen hun leveranciers dan ook duurzaamheidseisen op. Duurzaamheid is echt belangrijk voor consumenten, wie nu een niet-duurzaam product introduceert, maakt eigenlijk geen kans.

Duurzaamheid heeft dus veel voordelen, deze zijn echter niet algemeen bekend. Er moet hier in de markt veel meer duidelijkheid over komen. Het is onze missie om deze boodschap over te brengen aan een groot publiek en we investeren een substantieel deel van ons budget in het creëren van awareness bij bedrijven.

Wat is vandaag uw grootste uitdaging op de weg naar duurzaamheid?

De grootste uitdaging ligt niet zozeer op het technische vlak, wat dat betreft staan we ver genoeg om deze uitdaging aan te gaan en te overwinnen. Er moet echter ook de motivatie zijn om deze verandering in gang te zetten. Iedereen draagt hiervoor verantwoordelijkheid en dat maakt het ook heel persoonlijk. Daarom investeren we veel in het motiveren en inspireren van bedrijven door hen te laten zien dat duurzaamheid geen kost is, maar juist de motor van groei.

We weten wat de oplossing is en wat we eraan moeten doen. Maar dat doen, dat blijft vaak uit. En dat is vreemd, want duurzaamheid is een opbrengst. Niet alleen voor bedrijven, ook voor particulieren.

Om maar een paar voordelen voor particulieren te noemen: door energiezuinig te leven, houdt iedereen geld over. Duurzaam wonen is bovendien aangenamer, zeker als het klimaat blijft opwarmen. Meer natuur in de omgeving is goed voor de mentale en fysieke gezondheid en stimuleert een nieuwe vrijetijdseconomie. Elektrisch rijden verlaagt de CO₂-uitstoot en creëert een gezondere leefomgeving, maar je hoeft bijvoorbeeld ook niet meer naar het tankstation. Je laadt jouw wagen gewoon thuis op.

Veel mensen denken nog dat duurzaamheid duur is, maar dat is niet waar, het is een opbrengst en vergroot het comfort. Duurzaamheid mag niet meer geassocieerd worden met geitenwollensokken. De grootste uitdaging is dan ook om iedereen hiervan te overtuigen en te doordringen van het besef dat duurzaamheid geen keuze, maar een noodzaak is.

Wat heeft Encon ertoe aangezet om in duurzaamheid te investeren?

Mijn interesse in duurzaamheid is deels persoonlijk en deels iets dat gegroeid is door het bedrijf dat we vandaag de dag zijn.

Als student moest ik een opdracht doen rond windenergie. Ik wilde weten waar ik over sprak dus ik ben toen naar de kust gereden en heb op de deur geklopt van het bedrijf dat het windmolenpark beheert in Zeebrugge en gevraagd of ik naar binnen mocht. Ze waren verbaasd, maar lieten me binnen. Ik mocht toen boven in de windmolen zitten en sindsdien ben ik erdoor gefascineerd. Om techniek en maatschappelijke impact op die manier gecombineerd te zien was zeer indrukwekkend.

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in de windenergiesector en daar heeft mijn passie voor hernieuwbare energie zich verder ontwikkeld.

In 2002 ben ik samen met een oud professor Encon begonnen om bedrijven te helpen om kosten- en energiebesparingen te realiseren. We zijn toen gestart met een idee, zonder kapitaal, in een markt die niet bestond. We hebben twee jaar onderzoek gedaan en zijn daarna gestart met ons bedrijf. Na het uitkomen van de film An Inconvenient Truth van Al Gore in 2006 is het maatschappelijk bewustzijn toegenomen en zijn we ook als bedrijf verder gegroeid.

De komende tien jaar moet er heel veel gaan gebeuren. We staan nog maar aan het begin van de transitie. Transparantie zal heel belangrijk worden, van bedrijven zal verwacht worden dat ze ethisch en transparant zijn over de impact. Zeker multinationals kunnen zich niet meer permitteren om niet duurzaam te zijn.

De markt die er nu gaat aankomen voor duurzaamheid, gaat enorm zijn. Encon heeft een voorsprong op veel andere bedrijven, maar er moeten nog meer van dergelijke bedrijven bijkomen. We hebben geen schrik voor concurrentie, het is juist nodig.

Welk ondernemer inspireert u?

Al Gore en Elon Musk, maar om een andere reden dan je misschien denkt. Het gaat eigenlijk niet alleen om de persoon an sich, maar meer om de beweging die zij in gang zetten. Het gaat om wat ze teweeg brengen. Ze veranderen de mindset en hebben binnen hun sector de wereld op de kop gezet.

Al Gore heeft met één film de mindset veranderd bij een grote groep mensen en heeft er zo voor gezorgd dat veel mensen iets met duurzaamheid zijn gaan doen. Elon Musk heeft met de elektrische wagen de hele auto-industrie in beweging gebracht. Of het bedrijf zelf slaagt is eigenlijk niet meer zo belangrijk, het gaat om de verandering die hij tot stand heeft gebracht.

Ik heb een grote bewondering voor ondernemers die in staat zijn om een ander pad in te slaan en dat op grote schaal durven doen. Met hun visie doen ze andere mensen van richting veranderen en dat is fenomenaal.

Op welke duurzame prestatie bent u het meest trots?

Er zijn een aantal zaken waar ik trots op ben. Zo hebben we de afgelopen 18 jaar veel bereikt. Samen met onze klanten hebben we in totaal al een besparing van bijna € 260 miljoen gerealiseerd en 1.447.200 ton CO₂ bespaard. We zijn eigenlijk een eerste generatie en om dit al bereikt te hebben op zo’n termijn, daar ben ik persoonlijk toch wel trots op.

Daarnaast hebben we in 2018 Infinity gebouwd, ons nieuwe hoofdkantoor in Bilzen en een van de meest duurzame gebouwen van Europa. Ik ben er fier op dat we dat toen hebben doorgezet, want 2018 was ook het jaar waarin we onze partners hebben uitgekocht, we moesten investeren in een windmolen en we zijn een groeibedrijf.

Kortom: er waren veel redenen om niet ook nog eens veel geld te investeren in een nieuw duurzaam gebouw. En toch hebben we het gedaan, ik heb er zelfs geen moment over geaarzeld. Ik vond dat deze ambitie gerealiseerd moest worden. Met dit gebouw inspireren we andere mensen om te investeren in duurzaamheid. We moeten dit voorbeeld geven. Er zijn altijd excuses om het niet te doen, maar je moet het doen.

In 2019 werd Encon vervolgens genomineerd CSR Ambassador of the Year. Meer dan 400 bedrijven waren in de running voor deze award en ik had nooit verwacht dat we zo ver zouden geraken. Ik zie deze nominatie als een mooie bekroning van ons werk en een bevestiging van het feit dat we goed bezig zijn.

Het meest trots ben ik echter op het team dat we hebben. Het is dankzij de mensen die hier elke dag werken, die bezig zijn met onze klanten, dat we onze ambities kunnen realiseren. Ik ben fier dat we deze mensen kunnen aantrekken en motiveren om elke dag onze missie en visie uit te dragen. Onze bedrijfscultuur is heel sterk, mensen willen bij Encon werken omdat ze impact kunnen genereren. Zonder hen hadden we al deze doelen nooit kunnen bereiken.

Hoe belangrijk vindt u de samenwerking met partners, leveranciers, investeerders en klanten op de weg naar duurzaamheid?

Wij zijn maar een schakel in het geheel. De samenwerking met andere schakels zoals klanten, leveranciers en installateurs is essentieel.

Ook banken spelen een belangrijke rol: als banken duurzaamheid niet belangrijk zouden vinden en het niet zouden financieren dan zou er geen markt zijn. Daarnaast is de politiek belangrijk, zij maakt een kader voor duurzaamheid, er is een beleid nodig om langetermijninvesteringen mogelijk te maken.

Het is de combinatie van al deze verschillende actoren die het mogelijk maakt om verandering te realiseren.

Welke tip geeft u aan bedrijven/ondernemers die het pad naar duurzaamheid willen inslaan?

Zet kleine stappen. Het maakt niet uit hoe snel je gaat, maar zet de eerste stappen op het pad naar duurzaamheid. Kleine aanpassingen kunnen direct winst opleveren en het is zonde om dit te laten liggen.

Daarnaast raad ik aan om te investeren in duurzame projecten. Zodra het rendement van duurzame projecten hoger is dan de ebitda van een bedrijf, het rendement van de onderneming, dan is het heel interessant om die investering in dat project te doen, want dat maakt het bedrijf beter. Binnen die projecten kies je in de eerste plaats best voor de projecten met een heel hoog rendement en een terugverdientijd van een paar jaar. Begin daarmee en breid je investering daarna uit naar andere duurzame langetermijnprojecten om je bedrijf future proof te maken.

Daarnaast is elk bedrijf anders, er bestaat niet één oplossing voor duurzaamheid. Laat je daarom altijd onafhankelijk adviseren, want het is een investeringen voor een lange termijn. Neem de tijd om te onderzoeken hoe je op de meest kostenefficiënte manier de grootste impact kan creëren.

Welk boek zou u aanraden aan mensen die meer willen weten over duurzaamheid/duurzaam ondernemen?

In plaats van een boek zou ik graag een aantal films willen aanraden over klimaatopwarming. Er zijn drie belangrijke documentaires gemaakt over dit onderwerp: An Inconvenient Truth (2006), Before the Flood (2016) en Ice on Fire (2019).

Deze documentaires zijn goed onderbouwd, er hebben veel onderzoekers aan meegewerkt en de informatie wordt op een onafhankelijke manier gebracht. Ze komen tot de essentie van wat er speelt en wat de oplossingen zijn. Na het zien van deze documentaires ben ik er van overtuigd dat je gemotiveerd bent om actie te nemen!

Véronique Smet
Véronique Smet
Head of Marketing & Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.