5 min

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen stimuleren duurzaamheid

Het is vanzelfsprekend dat vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben. Toch worden vrouwen en mannen niet altijd gelijk behandeld. "Belangrijk dat daar verandering in komt", zegt Erik Joly, Chief Investment Officer bij ABN AMRO Private Banking. "Een duurzame maatschappij is alleen mogelijk als iedereen mee kan doen. Door gericht te investeren kunnen beleggers daar aan bijdragen."

Samengevat

  • Gendergelijkheid is een van de duurzame
  • ontwikkelingsdoelen van de VN.
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen stimuleren duurzaamheid
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen stimuleren duurzaamheid

We willen allemaal gelijke kansen voor mannen en vrouwen, maar in de praktijk zien we dat dat nog niet zo is. Erik Joly wijst erop dat vrouwen op veel vlakken nog steeds een minder goede positie hebben dan mannen. “In sommige delen van de wereld mogen meisjes niet naar school, maar ook in de westerse wereld is er nog veel te doen. Vrouwen krijgen bijvoorbeeld soms nog steeds minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. En nog steeds worden er veel minder vrouwen in leidinggevende functies benoemd dan mannen.” Erik Joly is niet de enige die vindt dat daar verandering in moet komen: gendergelijkheid is een van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen oftewel Sustainable Development Goals (SDG’s) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Ze maken duidelijk wat er de komende jaren moet veranderen op het gebied van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegen 2030. Het vijfde ontwikkelingsdoel (SDG5) gendergelijkheid – Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes – vraagt om een betere positie voor vrouwen.

Betere wereld, ook economisch

Tegen 2030 moeten vrouwen wereldwijd evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Dat maakt de wereld een beetje beter. Ook economisch: McKinsey Global Institute rekende uit dat wereldwijde gendergelijkheid tegen 2025, USD 28 biljoen kan toevoegen aan het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP). Een bijdrage gelijk aan de omvang van de economieën van de VS en China samen.

Belangrijke rol voor bedrijven

Naast overheden en internationale organisaties spelen ook bedrijven een belangrijke rol in het verbeteren van de positie van vrouwen. Erik Joly: “Natuurlijk door mannen en vrouwen gelijk te belonen voor gelijk werk en het bieden van dezelfde carrièrekansen. En door arbeidsvoorwaarden met ruimte voor een goede werk-privé balans.” De voordelen blijven zeker niet alleen beperkt tot vrouwen. Het is minder zichtbaar, maar ook mannen hebben te maken met ongelijkheid. Zo is bijvoorbeeld in Nederland pas sinds 2019 ook het kraamverlof voor partners (en dus ook mannen) in de wet opgenomen.

Voor bedrijven zelf heeft de focus op gendergelijkheid ook grote voordelen. “Gelijke kansen voor mannen en vrouwen draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een werkgever. Niet alleen is het makkelijker om talent aan te trekken. Onderzoeken laten ook zien dat medewerkers van bedrijven die aandacht geven aan gendergelijkheid tevredener en loyaler zijn en langer bij de onderneming blijven werken.”

L’Oréal, dat wordt gezien als een van de meest genderdiverse bedrijven ter wereld brengt dat al jaren in de praktijk. De Raad van Bestuur van de onderneming bestaat uit 53 procent vrouwen. “L’Oréal is een van de bedrijven die gendergelijkheid nadrukkelijk in de bedrijfsstrategie heeft opgenomen en ook echt in de praktijk brengt. Bijvoorbeeld door flexibele arbeidstijden die de combinatie van werk en gezin makkelijker maken. En door mannen en vrouwen in alle functies gelijk te betalen en te investeren in loopbaanontwikkeling.” Ook het Nederlandse chemieconcern DSM valt positief op. “De Raad van Bestuur is evenwichtig samengesteld met 50 procent vrouwelijke leden. Bij DSM is 42 procent van de leidinggevende functies in handen van vrouwen.” Wereldwijd bedraagt het aantal vrouwelijke werknemers bij Research & Development 35 procent. Dit is aanzienlijk meer dan het wereldwijde sectorgemiddelde van 29 procent.

Eind aan de bikinivisie

Gendergelijkheid wordt niet alleen versterkt door goede arbeidsvoorwaarden, het bedrijfsleven draagt ook bij door goede producten en diensten voor mannen én vrouwen aan te bieden, benadrukt Erik Joly. Daar ziet hij nog veel kansen. “Uit consumentenonderzoek blijkt dat vrouwen 80 procent van de aankoopbeslissingen nemen in huishoudens. Toch worden nog steeds producten gemaakt met alleen de mannelijke gebruiker als uitgangspunt.” Soms met grote gevolgen; denk aan automodellen waarbij de botsproeven alleen met mannelijke crashpoppen worden uitgevoerd. Medicijnontwikkeling richtte zich ook lang alleen op de mannelijke patiënt. De medische wetenschap en farmaceutische sector wordt inmiddels aangesproken op hun ‘bikinivisie’: het idee dat het mannen- en vrouwenlichaam hetzelfde is, en alleen onder hun zwemkleding verschillen. Zo is pas recent ontdekt dat hartfalen bij vrouwen zich anders uit dan bij mannen, omdat het onderzoek vooral was gericht op mannen. Door deze nieuwe inzichten is er sprake van een inhaalslag. De sector kijkt nu naar medicatie en behandeling gericht op vrouwen.

Bijdragen aan andere duurzame doelen

Beleggers kunnen gendergelijkheid stimuleren door te kiezen voor bedrijven die hier veel aandacht aan besteden. En op die manier bijdragen aan een betere wereld. “Ook al omdat gendergelijkheid een positief effect heeft op de andere duurzame ontwikkelingsdoelen,” legt Erik Joly uit. “Het staat aan de basis van veel van de andere duurzame ontwikkelingsdoelen. Denk aan ‘goede gezondheid en welzijn’ (SDG3), ‘geen honger’ (SDG2) en ‘klimaatactie’ (SDG13). Het draagt daardoor bij aan een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.”

Aandacht voor gendergelijkheid draagt niet alleen bij aan een betere wereld, het kan beleggers op lange termijn ook een beter rendement opleveren. Een divers werknemersbestand is een belangrijke succesfactor voor bedrijven. Uit onderzoeken blijkt dat een genderevenwichtig personeelsbestand in zowel geslacht, etniciteit als culturele achtergrond van medewerkers betere resultaten oplevert op het gebied van winstgevendheid, risicovermindering en de aandelenkoers. Bovendien hebben bedrijven die erin slagen vrouwelijke consumenten beter te bedienen met producten en diensten een groot concurrentievoordeel. Erik Joly verwijst in die context graag naar de opmerking die wordt toegeschreven aan Jack Ma, oprichter van het Chinese onlineplatform Alibaba. Het internetplatform heeft een werknemersbestand van 49 procent vrouwen. Hij maakte een opmerking in de trant van: “Als je een bedrijf groter wil maken heb je mannen nodig. Als je een bedrijf beter wil maken heb je vrouwen nodig. Wil je als bedrijf op je best zijn, dan heb je allebei nodig.”

ABN AMRO Press Office
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.